• 3.jpg
  • 2.jpg
  • 1.jpg

Zagadnienie przeprowadzek niejednej osobie sp?dza sen z powiek. Ale nie nam! Nasza ekipa uwielbia przeprowadzki i doskonale wie, jak je organizowa?, by wszystko odby?o si? sprawnie i bezpiecznie. Ruda ?l?ska i okolice to jeden z obszarów, w których ?wiadczymy swoje us?ugi. Ka?dy z naszych pracowników to osoba z do?wiadczeniem, silna, energiczna oraz pomocna w ka?dej sytuacji. Wiemy, ?e przeprowadzki to cz?sto konieczno?? przetransportowania przedmiotów delikatnych, o niestandardowych gabarytach oraz o wyj?tkowej warto?ci. My nie boimy si? takich wyzwa? – posiadamy sprz?t, który poradzi sobie w ka?dej sytuacji. Ba, bierzemy pe?n? odpowiedzialno?? za transportowane przez nas mienie. Realizujemy przeprowadzki osób prywatnych, a tak?e firm, biur i instytucji pa?stwowych. Nasze us?ugi s? kompleksowe – na naszych barkach spoczywa za?adunek, transport oraz roz?adunek Pa?stwa mienia. Pragniemy zaznaczy?, ?e zagadnienie „przeprowadzki Ruda ?l?ska” to tylko jeden z punktów naszych dzia?a?. Jeste?my otwarci na klientów z dowolnego miejsca w Polsce, ch?tnie przewieziemy mienie nawet za granic?.